AVENGERS

PRVNÍ STUPEŇ
180 MINUT – DVA DNY

Lektoři Lukáš a Anička píší o kurzu:
"Celý program je koncipovaný na základě praxe, her a aktivit. Celým dějem provádí děti jejich superhrdina s tajným agentem. Děti se dostanou do děje spolu se superhrdiny Avengers. Pomocí telefonátů s kapitánem a spojení se základnou se dostávají do příběhu a začínají svou cestu k základům první pomoci. Učí se reagování na neobvyklou situaci a zachování klidu při reagování. Dále se učí správné postupy zahájení první pomoci od běžných poranění po ta méně častá ovšem ne neobvyklá. Na závěr si děti své nově nabyté zkušenosti vyzkouší v praxi."

MISE

DRUHÝ STUPEŇ A STŘEDNÍ ŠKOLY
180 MINUT – DVA DNY

Lektoři Lukáš a Gabča píší o Misi:
"Tento program je určen k tomu, aby studenti zažili neobvyklé situace a naučili se, jak v takových situacích reagovat. Studenti jsou seznámeni s běžnými zraněními typu zlomeniny a krvácení z nosu, zároveň je kurz zaměřen i na komplikovanější pomoc, jako například při masivním krvácení, epileptickém záchvatu či bezvědomí. Absolvováním tohoto programu, jsou studenti obeznámeni s tím, jak poskytnout první pomoc, což je v průběhu postupně ověřováno při simulačních aktivitách."

MADAGASKAR

MATEŘSKÉ ŠKOLY
90 MINUT

Lektorky Ali a Nelča píší o projektu:
"Děti se setkají s domorodci z dalekého Madagaskaru. Díky svému kamarádovi Melovi objeví tajné dopisy kde jsou vyzváni k záchraně tučňáka. Naši malí tučňáci se odhodlaně zhostí tréninku první pomoci aby pomohli zraněnému kamarádovi. Když naleznou zraněného tučňáka dokáží ho sami ošetřit i uklidnit."

VÝCHOVA K SEBEVĚDOMÍ

DRUHÝ STUPEŇ
135 MINUT

Lektoři Ondra a Zuzka píší o programu:
"Na výchově k sebevědomí se snažíme žáky interaktivně provádět důležitými tématy životního cyklu jako jsou například: sebevědomí, uvědomění si vlastního těla a potřeb. Dále do kurzu zapojujeme prvky sebeobrany v krizových situacích. Cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se žáci nebudou bát projevit a budou mít prostor pro svobodné vyjadřování svých pocitů.
Snažíme najít odpověď nebo adekvátní řešení dané situace.Vycházíme ze sociálních i psychologických potřeb žáků, které konzultujeme s odborníky z různých oborů.
Pro tento kurz byla obsahová stránka sestrojena s odborníky z řad sociální péče, psychiatrie i gynekologie."

KURZ PRO PEDAGOGY

PRACOVNÍCI ŠKOLY
180 MINUT

Lektoři Filip a Martin píší o programu:
Na našich zdravotních kurzech se žáci z velké části učí správně přivolat pomoc, což často končí zavoláním někoho dospělého na místo. Pokud ke zraněnému zavolají právě Vás, budou spoléhat v to, že víte co děláte. Tento kurz je koncipován k tomu Vám předat potřebné základní znalosti a dovednosti, abyste si v takových situacích mohli být jistější.
Získáte zkušenosti a znalosti toho, jak řešit klasické dětské úrazy a stavy, dozvíte se jak zachovat chladnou hlavu a získáte praktické poznatky k funkci záchranné služby. Na simulacích si také vyzkoušíte samotné poskytnutí první pomoci.
Pochopitelně je v kurzu vyčleněn i prostor na Vaše otázky, které se v pedagogické praxi mohou objevit.